User bioaqua

This site is currently in read-only mode during migration to a new platform.
You cannot post questions, answers or comments, as they would be lost during the migration otherwise.
Member for: 2 years (since Aug 15, 2021)
Type: Registered user
Full name: Bio Aqua
Location: 118 Đường 10, Khu Phố 9, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://bioaqua.vn/
About: Giới thiệu:    Chung một niềm đam mê học hỏi và làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản, năng động, chuyên cần và quyết đoán, chúng tôi kết hợp với nhau thành lập nên công ty TNHH BioAqua. Với kinh nghiệm làm việc từ 7+ đến 11+ năm trong ngành này, chúng tôi cùng hợp tác với các chuyên gia/nhà khoa học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu bệnh học, công nghệ sinh học tại Hàn Quốc, Úc, Châu Âu và Mỹ để cung cấp các sản phẩm dùng xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản cũng như hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.
Hag tags:    #bioaqua #bio #aqua #thuysan #nuoitrongthuysan #kythuat #kythuatnuoitrongthuysan #haisan #dacsan
SĐT:    84947224088
Địa chỉ:    118 Đường 10, Khu Phố 9, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:    http://bioaqua.vn/

Activity by bioaqua

Score: 10 points (ranked #15,098)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes