User dangky4gvina003

This site is currently in read-only mode during migration to a new platform.
You cannot post questions, answers or comments, as they would be lost during the migration otherwise.
Member for: 1 year (since Oct 25, 2021)
Type: Registered user
Full name: Đăng ký 4g Vina
Location: Go Vap, Ho Chi Minh
Website: https://vnvinaphone.vn/4g-vina
About: Đăng ký 4g Vina – Bạn là người phải thường xuyên sử dụng 3G/4G Vina tốc độ cao của VinaPhone. Bạn đang tìm cho thuê bao của mình gói cước phù hợp, vừa ưu đãi, vừa tiết kiệm. Cùng với nhu cầu sử dụng internet ngày càng cao, VinaPhone luôn không ngừng nâng cấp update các gói 3g/4g tốc độ cao và cho ra những gói đăng ký 3g/4g VinaPhone hấp dẫn cho khách hàng.

Activity by dangky4gvina003

Score: 10 points (ranked #15,098)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes