User upes3

Member for: 1 year (since Aug 16, 2021)
Type: Registered user
Full name: Upes3
Location: 144 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000
Website: https://upes3.edu.vn/
About: Giới thiệu:    Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997  và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Hag tags:    #upes3 #dhtdttdanang #theducthethao #daihoctheducthethaodanang #daihoc #theduc #thethao #daihoctheducthethao #upes #danang #suckhoe
Địa chỉ:    144 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000
SĐT:    05113707188
Website:    https://upes3.edu.vn/
Facebook:    https://www.facebook.com/Upes3-102478338812107

Activity by upes3

Score: 10 points (ranked #14,830)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes