User xixavietnam

This site is currently in read-only mode during migration to a new platform.
You cannot post questions, answers or comments, as they would be lost during the migration otherwise.
Member for: 1 year (since Jan 6, 2022)
Type: Registered user
Full name: xixavietnam
Location: Đà Nẵng
Website: https://xixa.com/
About: Xixa – Thương hiệu ra đời với kỳ vọng tạo ra và cung cấp những sản phẩm công nghệ mới, tập trung vào sức khỏe, có ích cho đời sống con người. Chúng tôi hướng đến một mục đích duy nhất : Phục vụ cuộc sống trở nên tốt hơn bằng các sản phẩm công nghệ mới, an toàn sức khỏe. #xixa #xixavietnam #daichonggulung #maysucozone #sungkhukhuan #maytaoam #maysuoimini #maykhumuihoi

Địa chỉ: 56 Thanh Tịnh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
SĐT: 0905888999

Activity by xixavietnam

Score: 10 points (ranked #15,098)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes