User yhocvietnamcom

Member for: 1 year (since Jul 23, 2021)
Type: Registered user
Full name: Yhocvietnam portal
Location: 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: https://yhocvietnam.com.vn/
About: Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam...
Hag tags:    #yhoc #yte #suckhoe #health #yhocvietnam #ytevietnam #suckhoevietnam #who #vietnamhealth
Địa chỉ:    22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
SĐT:    84969645151
Website:    https://yhocvietnam.com.vn/
Facebook:    https://www.facebook.com/Y-h%E1%BB%8Dc-Vi%E1%BB%87t-Nam-103276528327329

Activity by yhocvietnamcom

Score: 10 points (ranked #14,795)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes